NT 1/2011 – Komunikacja z seniorem demencyjnym

Spis treści:

* Dialog inny niż wszystkie

* Fundamenty efektywnej komunikacji

* Reguła „pierwszego kontaktu”

* Wyprzedzić kryzys – koncepcja Jennie Powell

* Słowa-klucze, które otwierają seniora

* O czym będziemy rozmawiać?

* Kreatywność w służbie komunikowania się

* Zrozumieć seniora z demencją

* Problemy jako szansa doskonalenia oferty

* Ożywianie wspomnień jako aktywizowanie komunikacyjne


NT 2/2011 - Praktyka wychowania psychoseksualnego niepełnosprawnych intelektualnie

Spis treści:

- Niepełnosprawność intelektualna a seksualność człowieka

- Wychowanie psychoseksualne niepełnosprawnych intelektualnie – dlaczego i jakie?

- Przykłady programów wychowania psychoseksualnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

- Zasady interaktywnego wychowania psychoseksualnego dla naszych podopiecznych

 - Przykładowe zajęcia realizowane w ramach interaktywnej edukacji psychoseksualnej

- Prywatność – zasadniczy temat wychowania psychoseksualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie

- Obronić bezbronnych – osoby niepełnosprawny intelektualnie a zagrożenie wykorzystywaniem seksualnym

- Role plays i system „Koła” jako praktyka prewencji wykorzystania seksualnego niepełnosprawnych intelektualnie

- Trudne sytuacje, dylematy, wątpliwości – i próby odpowiedzi

- I na koniec – samo życie


NT 3/2011 - Spotkanie z asystentem rodziny - szansa na lepszą przyszłość

Spis treści:

* Moja koncepcja roli asystenta rodziny

* Diagnoza stanu rodziny. Jak najszybciej dowiedzieć się jak najwięcej?

* Inna rozmowa. Kiedy klient jest rodziną

* Rytuały odnawiające życie rodzinne

* Obciążenia po urodzeniu pierwszego dziecka

* Granice – niezbędny element wychowawczy

* Szkoła – przeciwnik czy sojusznik?

* Zapobieganie konfliktom pomiędzy małżonkami

* Zarządzanie domowym budżetem

* Uczenie klienta myślenia o problemach

* Skuteczna strategia pokonywania problemów

* Nie całkiem dobrowolnie


NT 4/2011 - Profilaktyka samobójstw

Spis treści:

* Profesjonalnie pomagający i jego podejście do problemu samobójstwa

* Definicje, dane, fakty, mity

* Anatomia suicydalności

* Na ostrzu noża. Komunikacja z klientem zagrożonym samobójstwem

* Perspektywa rodziny – trauma, stygmatyzacja, postwencja

* Trudne rozmowy – kontakty z rodziną doświadczoną samobójstwem

* Profilaktyka samobójstw w instytucji pomocowej

* „Stało się”. Gdy w placówce dochodzi do samobójstwa

* Niebezpieczne błędy i pułapki

* Pomóc pomagającemu

* Memento