WT 1/2012

Spis treści:

* Dlaczego przegrywamy z przemocą domową? Czynniki obniżające efektywność interwencji socjalnej. Rozpoznanie – zrozumienie – reakcja

* Odwrócona perspektywa. Rodzina uzależnionego od alkoholu w ujęciu systemowym. Część II

* Spotkania, rozmowy, psychoedukacja z pacjentami psychiatrycznymi. Konstruowanie długofalowego programu opieki środowiskowej. Część III

* Czy wiedzą, że umierają? Czy wiedzą, że już umierają? Ostatni etap życia seniora z demencją

* Wychowanie religijne osób niepełnosprawnych intelektualnie

* „Ciekawe popołudnie” – zajęcia tematyczne dla seniorów. Spotkanie: szczęśliwi ludzie 


WT 2/2012

Spis treści:

* Nasze nieporozumienia powszednie… Błędy komunikacyjne a skuteczność profesjonalnego pomagania. Model optymalnej komunikacji

* Zachowania autoagresywne u osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – wieloznaczność komunikacyjna zjawiska

* Kultura ostatniego pożegnania (w hospicjum, zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym, domu dla seniorów). Część I – Relacje z rodziną pacjenta / mieszkańca. Poznanie woli umierającego

* Pragmatyzm i ekonomia w zabezpieczaniu osób z problemami wydalania. Część I

* TENA Solutions – kompleksowe rozwiązania odpowiedzią na aktualne potrzeby domów opieki

* Ubiór i higiena osobista podopiecznego z zaburzeniami psychicznymi – kilka uwag

* Zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie praw rodzicielskich – i co dalej? Profesjonalnie pomagający a rodzice sierot społecznych 


WT 3/2012

Spis treści:

* Dom dla seniorów jak rajski ogród Eden? Całościowa koncepcja i jej konsekwencje dla zadowolenia mieszkańców oraz satysfakcji personelu. Część I – Zarys metody i jej priorytety

* Kultura ostatniego pożegnania (w hospicjum, zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym, domu dla seniorów). Część II – Rytuały – ostatni element dialogu

* Pragmatyzm i ekonomia w zabezpieczaniu osób z problemami wydalania. Część II

* TENA Solutions w praktyce. Podsumowanie projektu pilotażowego zrealizowanego z Domem Pomocy Społecznej w Sopocie

* Pacjent psychiatryczny powraca do pracy. Część I – Od nadmiaru wolnego czasu do nowych form aktywności

* Jak to robią inni? Nagły przypadek psychiatryczny – niemiecki system kryzysowego reagowania

* Młodociany konsument pornografii. Zadania dla pracy socjalnej i pedagogii. Część I

* Wspomaganie i rozwój inteligencji emocjonalnej osób niepełnosprawnych intelektualnie – teoria i praktyka. Część I


WT 4/2012

Spis treści:

* Dom dla seniorów jak rajski ogród Eden? Całościowa koncepcja i jej konsekwencje dla zadowolenia mieszkańców oraz satysfakcji personelu. Część II – Wybrane aspekty szczegółowe. Co o modelu sądzą zawodowi opiekunowie?

* Wspomaganie i rozwój inteligencji emocjonalnej osób niepełnosprawnych intelektualnie – teoria i praktyka. Część II

* O zawodzie opiekuna medycznego

* TENA Solutions – wyniki w perspektywie europejskiej

* Rodzina wieloproblemowa – perspektywa zaktualizowana

* Młodociany konsument pornografii. Zadania dla pracy socjalnej i pedagogii. Część II

* Papieros dla pacjenta psychiatrycznego? Kontrowersje wokół przepisów a cele terapeutyczne. Część I

* Pacjent psychiatryczny powraca do pracy. Część II – Standard rehabilitacji przez przywrócenie do procesu pracy


WT 5/2012

Spis treści:

* Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Część I

* Pytania przy końcu drogi życia

* Współuzależnienie w rodzinie z chorobą alkoholową. Czym jest? Jak interweniować? Jak prowadzić terapię? Część I – Charakterystyka zjawiska. O kobiecie niszczącej swoje życie

* Papieros dla pacjenta psychiatrycznego? Kontrowersje wokół przepisów a cele terapeutyczne. Część II

* Hipoterapia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Część I

* Zasady bezpieczeństwa podczas podnoszenia i przemieszczania pacjenta

* TENA Solutions – wyniki w perspektywie europejskiej

* Zapobieganie problemowym zachowaniom seniora z demencją. Część I

* Recenzje


WT 6/2012

Spis treści:

* O Konferencji „Zobaczyć niewidoczne” w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

* Ukryty terapeutyczny potencjał codziennych relacji personelu z mieszkańcami

* Rzeźba w drewnie i kamieniu – inny wymiar terapeutycznego tworzenia. Część I – Niezbędne podstawowe informacje

* Współuzależnienie w rodzinie z chorobą alkoholową. Czym jest? Jak interweniować? Jak prowadzić terapię? Część II – Pojedyncze kroki i rozbudowane strategie

* Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Część II

* Hipoterapia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Część II

* Zapobieganie problemowym zachowaniom seniora z demencją. Część II


WT 7-8/2012

Spis treści:

* Rzeźba w drewnie i kamieniu – inny wymiar terapeutycznego tworzenia. Część II – Przemiany dokonujące się w uczestniku zajęć

* Przestrzeń starości i jakość życia u seniorów niepełnosprawnych intelektualnie

* Zapobieganie problemowym zachowaniom seniora z demencją. Część III

* Praca biograficzna z osobą niepełnosprawną intelektualnie. Podstawy teoretyczne i przykłady praktyczne. Część I – Celowość prowadzenia zajęć i tło metody

* Jak to robią inni? Problem – konsultacja – interwencja. Reagowanie na nieskuteczność opieki nad osobami upośledzonymi umysłowo z zachowaniami problemowymi – model holenderski. Część I

* „Zobaczyć niewidoczne” Konferencja w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Trwanie i nadzieja. Duchowo-religijna opieka nad przewlekle chorym

* O teraźniejszości i przyszłości Domów Pomocy Społecznej w Polsce – relacja ze spotkania

* Praca socjalna wobec problemu przemocy w rodzinie

* To dziecko we mnie

* Ile bezwarunkowej wstępnej akceptacji w relacjach z klientem? Analiza postawy usprawniającej przebieg interwencji socjalnej

* Rodzice a jakość relacji małżeńskich ich dorosłych dzieci

* Zrozumieć świat przeżyć osoby ze schizofrenią. Część I

* Sen i zaburzenia snu u pacjenta z chorobą Parkinsona


WT 9/2012

Spis treści:

* Pacjent chce umrzeć. Jak obchodzić się z życzeniem śmierci?

* Małżeństwo – klient pracy socjalnej. W poszukiwaniu wspólnej perspektywy

* Pokonanie uzależnienia od alkoholu? Najlepiej w grupie!

* Zrozumieć świat przeżyć osoby ze schizofrenią. Część II

* Praca biograficzna z osobą niepełnosprawną intelektualnie. Podstawy teoretyczne i przykłady praktyczne. Część II – Zajęcia z podopiecznym niepełnosprawnym umysłowo w młodszym wieku – cele i treści

* Jak to robią inni? Problem – konsultacja – interwencja. Reagowanie na nieskuteczność opieki nad osobami upośledzonymi umysłowo z zachowaniami problemowymi – model holenderski. Część II

* Aktywizacja percepcji u seniora z demencją z elementami stymulacji podstawowej. Część I – Sprzyjające otoczenie. Metoda o stymulacji podstawowej


WT 10/2012

Spis treści:

* Sprzymierzeńcy czy przeciwnicy? Rodzina seniora – mieszkańca domu pomocy społecznej. Część I

* Aktywizacja percepcji u seniora z demencją z elementami stymulacji podstawowej. Część II – Jeszcze o stymulacji podstawowej. Ćwiczenia praktyczne

* Technika prowokatywna w pracy socjalnej, poradnictwie i interwencjach psychoterapeutycznych. Część I

* Jak to robią inni? Osoba z zaburzeniami psychicznymi w roli współpracownika profesjonalnie pomagających?

* Muzykoterapia i pacjenci z psychozami schizofrenicznymi. Część I

* Pozytywne i negatywne aspekty funkcjonowania pamięci u osoby z zespołem Downa. Konsekwencje dla działań edukacyjnych i wychowawczych. Część I

* Praca biograficzna z osobą niepełnosprawną intelektualnie. Podstawy teoretyczne i przykłady praktyczne. Część II (ciąg dalszy) – Zajęcia z podopiecznym niepełnosprawnym umysłowo w młodszym wieku – cele i treści


WT 11-12/2012

Spis treści:

* Pozytywne i negatywne aspekty funkcjonowania pamięci u osoby z zespołem Downa. Konsekwencje dla działań edukacyjnych i wychowawczych. Część II

* Praca biograficzna z osobą niepełnosprawną intelektualnie. Podstawy teoretyczne i przykłady praktyczne. Część III – Ostatnie ważne moduły

* Kształtowanie się zawodowych służb socjalnych w Polsce. Polska droga do powstania profesjonalnej kadry opiekuńczej – w świetle uregulowań prawa i uwarunkowań społeczno-politycznych

* Indywidualne poradnictwo nastolatków – profesjonalizm i skuteczność. Część I

* Technika prowokatywna w pracy socjalnej, poradnictwie i interwencjach psychoterapeutycznych. Część II

* Drugi dom

* Aktywizacja percepcji u seniora z demencją z elementami stymulacji podstawowej. Część III - Utrwalone wspomnienia. Przykłady ćwiczeń

* Sprzymierzeńcy czy przeciwnicy? Rodzina seniora – mieszkańca domu pomocy społecznej. Część II

* Muzykoterapia i pacjenci z psychozami schizofrenicznymi. Część II

* Jak to robią inni? Biblioteka publiczna – miejsce odzyskiwania zdrowia? Brytyjski model bibliotecznej samopomocy

* Podopieczny z depresją przewlekłą i jego rodzina

* Emocje w opiece długoterminowej oraz w interwencji socjalnej. Część I – Profesjonalizacja emocji – niuanse roli zawodowej – zwiększanie efektywności