WT 1/2017

Spis treści:

- Stymulacja polisensoryczna i ruchowa dzieci z dysfunkcjami słuchu na przykładzie muzykoterapii. Część I

- Agresywne dzieci, agresywna młodzież. Prewencja – pedagogika – terapia. Część I

- Zjawisko bezrobocia jako jedno z zagrożeń kobiet w III Rzeczpospolitej Polskiej

- Problemowe zachowania seniora z demencją. Tylko objawy czy również próby komunikacji? Część I

- Nadwaga  i  otyłość u osób niepełnosprawnych intelektualnie.  Część I

- Wzmacnianie odporności psychicznej klienta / pacjenta


WT 2/2017

Spis treści:

- Dom dla seniorów – miejsce życia i miejsce umierania. Część I

- Problemowe zachowania seniora z demencją. Tylko objawy czy również próby komunikacji? Część II

- Agresywne dzieci, agresywna młodzież. Prewencja – pedagogika – terapia. Część II

- Stymulacja polisensoryczna i ruchowa dzieci z dysfunkcjami słuchu na przykładzie muzykoterapii. Część II

- Nadwaga  i otyłość  u  osób  niepełnosprawnych intelektualnie. Część II

- Nadzieja w relacjach z pacjentem psychiatrycznym


WT 3/2017

Spis treści:

- Problemowe zachowania seniora z demencją. Tylko objawy czy również próby komunikacji? Część III

- Dom dla seniorów – miejsce życia i miejsce umierania. Część II

- Jakość życia osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Część I

- Stymulacja polisensoryczna i ruchowa dzieci z dysfunkcjami słuchu na przykładzie muzykoterapii. Część III

- Jak to robią inni? Amerykański DAIP (Model DULUTH) jako skuteczne narzędzie likwidowania przemocy domowej

- Kontrakt i zadania domowe dla pacjenta psychiatrycznego leczonego ambulatoryjnie


WT 4/2017

Spis treści: 

- Grupa RECOVERY w całodobowej instytucji psychiatrycznej. Część I

- Metoda premisywno-dynamiczna terapii logopedycznej

- Jakość życia osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Część II

- Instytucja mieszkalna dla seniora z demencją. Część I – Popularne modele

- Negatywne skutki alkoholizmu kobiet w Polsce po 1989 roku

- Właściwa postawa w opiece paliatywnejWT 5/2017

Spis treści:

- Historyjki społeczne (social stories) jako trening poprawnej interakcji dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- Grupa RECOVERY w całodobowej instytucji psychiatrycznej. Część II

- Młodzież z zaburzeniami psychicznymi z perspektywy pedagogicznej. Problemy i rozwiązania

- O to zawsze należy zapytać klientkę! Obiektywna diagnoza przemocy domowej

- Instytucja mieszkalna dla seniora z demencją. Część II – Oaza pielęgnacyjna. Przygotowanie projektu (segmenty: I – III)

- Superwizja w pracy hospicyjnejWT 6/2017