WT 1/2020

Spis treści:

* Seniorzy z demencją w opiece instytucjonalnej – a efektywność profesjonalnie pomagających

* Posiłki– z perspektywy pracy socjalnej

* Aktywna postawa rodziców dziecka ze spektrum autyzmu. Część I

* Umieranie i śmierć jako temat kształcenia w zawodach pielęgniarskich i opiekuńczych  

* Humor w pracy z pacjentem psychiatrycznym. Część I – Podstawy.  Zaburzenia psychiczne a humor. Wybrane elementy terapeutycznej interakcji


WT 2/2020

Spis treści:

* Humor w pracy z pacjentem psychiatrycznym. Część II – Skuteczna profilaktyka i utrwalenie efektów terapeutycznych – trening dobrego humoru

* Aktywna postawa rodziców dziecka ze spektrum autyzmu. CZĘŚĆ II

* Walidacja integracyjna w opiece i terapii seniora z demencją. Część I – Wprowadzenie. Dwa sposoby reakcji na problemy podopiecznego

* Czytanie i opowiadanie – zajęcia czytelnicze dla seniorów z demencją. Część I – Wprowadzenie. Jaki tekst dla seniora z demencją? Techniki pracy

* Właściwe pytania – w pracy socjalnej i innych zawodach profesjonalnego pomagania. Część I – Rola i znaczenie pytań w relacjach z klientem. Do czego przydają się pytania otwarte?


WT 3/2020

Spis treści:

* Dom Pomocy Społecznej – wczoraj, dziś, jutro. Rozważania na temat stanu obecnego i przyszłości

* Walidacja integracyjna w opiece i terapii seniora z demencją. Część II – O warsztacie komunikacji i interakcji

* Osoba niepełnosprawna intelektualnie u lekarza i w szpitalu. Część I

* Przyczyny samobójstw wśród osób w podeszłym wieku po 1989 roku w Polsce

* Humor w pracy z pacjentem psychiatrycznym. Część III – Trening dobrego humoru – dokończenie

* Czy dbasz o autentyczność wobec siebie i innych?


Przyczyny samobójstw wśród osób w podeszłym wieku po 1989 roku w Polsce - bibliografia.pdf


WT 4/2020

Spis treści:

* Psychodrama w­ kontekście opieki paliatywnej i­ terminalnej. Część I­ – Klasyczna psychodrama. Elementy psychodramy w­ codziennej interakcji z­ pacjentem

* Właściwe pytania – w ­pracy socjalnej i ­innych zawodach profesjonalnego pomagania. Część II – Jeszcze o­ pytaniu otwartym. Pytania zamknięte. „Komunikacyjny lejek”

* Dokumentowanie przypadku przemocy domowej. Zabezpieczanie dowodów

* Walidacja integracyjna w ­opiece i ­terapii seniora z­ demencją. Część III – Praktyka posługiwania się motywacjami i­ uczuciami. Błędy popełniane bez walidacji

* Osoba niepełnosprawna intelektualnie u ­lekarza i­ w­ szpitalu. Część II

* Czytanie i­ opowiadanie – zajęcia czytelnicze dla seniorów z­ demencją. Część II – Udane spotkanie – wypadkowa wielu czynników


WT 5/2020

Spis treści:

* Z podopiecznym niepełnosprawnym intelektualnie na co dzień: jak wspierać równowagę

emocjonalną, poprawiać dobrostan, motywować do interakcji

* Zależność versus uzależnienia w interakcjach nowomedialnych – adolescenci w sieci

* Psychodrama w kontekście opieki paliatywnej i terminalnej. Część II – Antropologia Moreno. Praktyka: podwojenie. Uwagi o komunikacji

* Dziecko lękliwe. Część I – Czego i dlaczego się boi? Jak mu pomóc? Jak powinni reagować rodzice?

* Walidacja integracyjna w opiece i terapii seniora z demencją. Część IV – Odpowiedź na błędy. Podsumowanie

* Czytanie i opowiadanie – zajecia czytelnicze dla seniorów z demencją. Część III – Dobór tekstów.

Zróżnicowana oferta. Bajki i baśnieWT 6/2020

Spis treści:

* Czytanie i opowiadanie – zajęcia czytelnicze dla seniorów z demencją. Dopowiedzenia i uzupełnienia

* Duchowość / religijność podopiecznego jako temat kształcenia w zawodach pielęgniarskich i opiekuńczych. Część I

* Psychodrama w kontekście opieki paliatywnej i terminalnej. Część III –Podsumowanie. Genogram a psychodrama

* Dziecko lękliwe. Część II – Okoliczności wywołujące lęk. Odpowiedź rodziców i profesjonalnie pomagających

* On i ona w czasie pandemii. Priorytety efektywnego poradnictwa par

* Jak to robią inni. Kanadyjska koncepcja Community Living – model integracji i inkluzji obywateli

z niepełnosprawnością intelektualną

* Właściwe pytania – w pracy socjalnej i innych zawodach profesjonalnego pomagania. Część III – Tak nie należy zadawać pytań!